nov 29, 2023

Vi höll årsmöte tisdag den 28/11

Maria Stejdahl omvaldes då som ordförande på ytterligare ett år. Fiestas styrelse består kommande år av:

Ordförande: Maria Stejdahl
Vice ordförande: Magnus Svensson
Kassör: Maria Felix
Sekreterare: Ann-Sofie Johansson

Ordinarie ledamot:
Gustaf Liljeblad, Jacob Arréhn , Sanna Ekvall, Linnea Didrick

Suppleanter
Lennart Larsson, Pernilla Andersson, Annah Nordstedt, Johanna Stejdahl och Anders Elm

Revisorer
Pernilla Andersson. Sigge Gassberger

Revisorsuppleant
Tim Scheibling

Valberedning:
Ordförande: Cecilia Liljeblad
Ledamot: Lars Ugarph