Boka din plats på Eksjö Stadsfest

Är du intresserad av att vara Knalle under Eksjö Stadsfest 2022?

Mat- och marknadsförsäljning

Under Eksjö Stadsfest har vi ett antal platser för mat- och marknadsförsäljning. Dessa platser är fördelade på hela festivalområdet.

Platser:
Naturligtvis måste alla ha en knalleskylt uppsatt i ståndet som talar om: företagets namn, adress och telefonnummer. Var och en ansvarar för renhållningen på och runt sin plats. Tömning av allt avfall, inkl. kartonger, ska göras i arrangemangens containrar. Frityrfett och liknande får absolut inte hällas ut i gatubrunnarna. Vid slarv med renhållningen kommer vi att fakturera 1 000 kr per påbörjad timme i städavgift + moms.

Anmälan:
För att din anmälan skall vara giltig så ska avgiften vara inbetald till Fiesta Eksjö senast förfallodag på fakturan. Alla platser som vi erbjuder skall betalas i förskott. Betalning på plats kommer inte att tillåtas.

Bekräftelse:
Den betalda fakturan är din bekräftelse. Återbetalning av anmälningsavgift/platshyra vid återbud från er sker endast om återbudet är skriftligt med ett oberoende intyg på sjukdom, olycka eller liknande.

Parkering:
Det kommer inte finnas möjlighet att ha bilen bakom platsen. Men vi erbjuder parkeringsplatser i närheten av marknadsplatsen. Kylvagn kan inte stå direkt bredvid försäljningsplats utan får parkeras på närliggande område.

El:
Den el du beställt kommer finnas förberedd, 220 V (ingen kostnad), 16 Amp (500 kr exkl moms), 32 Amp (1 000 kr exkl moms). Kostnaden debiteras på fakturan. Otillbörlig användning av el beivras. Endast godkänd utrustning får kopplas in i arrangemangens elnät. Vår elektriker har full bestämmanderätt i samtliga el-frågor. Glöm inte att ta med extra långa kablar då det kan behövas i vissa fall.

Gasol:
Du som ska använda gasol, finns en blankett ”anmälan om hantering av brandfarliga och explosiva varor”. Om ingen gasolanmälan görs får gasol inte användas. Vid överträdelse beordrar arrangören dess borttagande.

Blanketten skickas till:
Föreningen Fiesta
C/O MarAnd Ekonomi AB
Nannylundsgatan 13A
575 39 Eksjö

Livsmedelsstadgan:
Du som säljer varor som omfattas av denna fyller i blankett för om ansökan för livsmedel och skickar till:
Föreningen Fiesta,
C/O MarAnd Ekonomi AB
Nannylundsgatan 13A
575 39 Eksjö

Även all tobaksförsäljning, inkl. vattenpipor, måste anmälas. Bifoga kopia på anmälan till oss.

Tveka inte utan skicka in din ansökan idag till