Samtycke för vårdnadshavare

Samtycket avser att ideellt arbeta inför, under och efter att Eksjö Stadsfest hålls.

Stadsfesten engagerar många människor. Vi söker dig som vill bygga staket, stå i entré, jobba med artistservice, se till att det finns fika, städa och mycket mer! Varje år hjälper hundratals funktionärer till med att göra stadsfesten till verklighet, både innan, under och efter. Intresset för att vara med och hjälpa till ökar för varje år och det visar på det deltagande som stadsfesten skapar. Vill du hjälpa till som funktionär?

Som funktionär får du:

  • En 2-dagars biljett till Eksjö Stadsfest
  • En funktionärströja
  • Fika under hela Stadsfesten
  • Försäkring

Vi förväntar oss att du som funktionär

  • Kommer i tid till dina arbetspass
  • Är drogfri när du arbetar
  • Tänker på att du är vårt ansikte utåt och är trevlig mot alla besökare
  • Har på dig funktionärs t-shirt samt armband under dina arbetspass

KONTAKTA OSS

Frågor om att vara funktionär:
funktionar@eksjostadsfest.se

Andra frågor:
info@eksjostadsfest.se