aug 16, 2022

En hållbar stadsfest!

Fiesta Eksjö tar fortsatt sitt ansvar i hållbarhetsarbetet genom att minska användning av plast, främja samåkning genom ökad möjlighet till kollektivtrafik samt att skapa en publikkultur där vi vågar bry oss om varandra.

Fiesta Eksjö tar fortsatt sitt ansvar i hållbarhetsarbetet genom att minska användning av plast, främja samåkning genom ökad möjlighet till kollektivtrafik samt att skapa en publikkultur där vi vågar bry oss om varandra.

Då Fiesta Eksjö har en ambition att ständigt utvecklas och ligga i framkant inser vi att vi kan betraktas som en plattform för hållbarhet och förändring med tanke på hur många människor vi når ut till. Hur kan vår festival fostra beteendeförändring och nya initiativ för en bättre värld? Och hur kan vi ta ansvar för ekonomisk, miljömässig och social hållbar utveckling?

Vi har skrivit under Svensk Lives Greentopia-löfte, där vi som arrangör medvetet kommer arbeta med de klimatavtryck vårt evenemang medför. Löftet – Greentopia

För att ständigt utvecklas får vi stöd i vårt klimatförändringsarbete av Transformity.

– Alla kan vi göra något och tillsammans kan vi göra ännu mer för en hållbar värld och en grönare planet. Det är därför oerhört positivt att Eksjö stadsfest drar sitt strå till stacken och bland annat minskar plasten, ökar vegetariska maten och underlättar klimatsmarta resor. Det är viktigt att publika sammanhang som drar mycket folk går före och visar att miljöansvar inte är jobbigt utan bidrar med mervärden såsom en renare stad och bättre hälsa, säger Nina Ekelund, klimatexpert, Transformity

Gällande den ekonomiska hållbarheten är vår ambition att genom vårt evenemang skapa en turistekonomisk effekt som gynnar handeln och företagandet i Eksjö kommun. Vi samarbetar med lokala företag som är sponsorer eller samarbetspartners. Vi samarbetar med de lokala handlarna och restauranger dels genom att handla av dem, men även genom att locka nya potentiella kunder.  Vi arvoderar föreningar som arbetar på stadsfesten, så att de ska få pengar till sin verksamhet. Vi hoppas att Eksjö kommun på detta sätt ska få tillbaka så mycket pengar som möjligt via inköp/konsumtion och skatteintäkter på olika vis.

Vi vill även främja livemusiken och ge nya lokala och nationella upcoming akter en scen att börja sin karriär på. Ett viktigt bidrag för att främja den svenska musikbranschen och framtida musikexporten.

En hållbar Eksjö stadsfest innebär att vi fortsatt kommer satsa extra på utveckling inom följande områden utifrån FN:s Globala Mål som ska vara uppnådda 2030 (Agenda 2030):

Vi har valt följande fokusområden från FN:s 17 Globala mål:

Mål 4 God utbildning

  • Vi erbjuder årligen våra funktionärer utbildning inom evenemangssäkerhet, hållbarhet och Dare to Care.

Mål 5 Jämställdhet.

  • Vi fortsätter använda oss av konceptet Dare To Care som tagits fram av Svensk Live och RFSU för att främja ömsesidighet och förebygga sexuella övergrepp.
  • Vi deltar i Kärleksveckan genom att avslutningen av Regnbågsparaden som sker på vår stora scen.

Mål 12 Hållbar Konsumtion och Produktion

  • Vi har fortsatt krav på krögare på festivalområdet att inte använda engångsartiklar i plast, ha minst ett vegetariskt alternativ och källsortera.
  • Vi kommer ha möjlighet till källsortering av sopor på området
  • Vi har vattenstationer på området där man kan fylla sin egen vattenflaska.

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

  • Vi har i samarbete med Aneby Buss egna stadsfest-bussar som gör det möjligt för festivalbesökare att åka kollektivt för att på så sätt minska transporternas klimatpåverkan. Fiesta Eksjö kommer klimatkompensera för vår del av bussbiljett-intäkten.

Mål 14 Hav och Marina resurser

  • Vi kommer inte ha engångsplast på våra staket utan återanvändningsbara insynsskydd för att minska plasten i samhället.

Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen.

  • Vi samarbetar med frivilligorganisationen Sweden Help East som samlar in förnödenheter och skickar hjälpsändningar till Ukraina, samt hjälper ukrainska flyktingar i Sverige.

För mer information om Globala målen : https://www.globalamalen.se/