jan 18, 2024

Eksjö stadsfest tilldelas en LiveApa för ”Årets arrangemang 2023”

Vid livemusik-branschens årliga Sweden Live Music Conference i Skellefteå tilldelades Eksjö stadsfest vid LiveApan Awards priset för Årets arrangemang!

Motiveringen:
”Om någon skulle påstå att den föreningsdrivna festivalen hör till det förgångna är årets arrangemang ett rungade bevis på motsatsen. Ideella krafter har med engagemang och gemenskap som ledstjärna sedan 2008 sett till att hundratals artister underhållit på stadens torg. Det krävs både mod och skicklighet att samordna en sådan organisation och i processen skapa mervärden för hela bygden. Att Föreningen Fiesta dessutom gjorde sitt mest framgångsrika festival någonsin med publikrekord 2023 understryker att Årets arrangemang är Eksjö Stadsfest!”

Vi i Fiesta Eksjö tar stolt emot det här priset då vi är ett gäng hårt ideellt arbetande eldsjälar som på vår fritid ser till att sätta småländska höglandet på kartan. Det här priset går till vår idella styrelse tillika stadsfestledning och alla fantastiska funktionärer som genom åren arbetat hårt för att stadsfesten ska bli vad den är idag. Vi är stolta över våra sex scener som ger nya och upcoming artister en chans att få spelningar inför en stor publik och en start på karriären och att de får finnas på samma lineup som Sveriges största artister. Jag är stolt över att Eksjö stadsfest blivit en plattform för samhällsförändring genom att arbeta med hållbarhet och poängtera vikten av människors lika värde Dare to Care.

Tack till alla er som stöttat oss genom åren och till alla er som samarbetar med oss idag .
Ett sånt här pris ger oss än mer kraft och vilja för att ge livemusiken scener i Eksjö och Småland och en levande landsbygd. Stort tack!

Om LiveApan Awards:
LiveApan är ett pris som instiftats av de ledande turnébolagen och delas ut i samband med Sweden Live Music Conference varje år. Pristagare är svenska arrangörsbolag som under föregående år, eller under en längre tid bidragit med betydande insatser för svensk livemusik.Priset syftar framför allt till att belöna gediget arbete, entreprenörskap, innovationsförmåga, målmedvetenhet och kraft att inspirera andra inom vårt område. Detta helt oavsett om prisad aktör verkar som ett privat bolag eller i ett offentligt sammanhang. Mottagarnas gemensamma nämnare består i insatser som för livescenen framåt. Det är också uttalat att mottagare av LiveApan har en värdegrund som baseras på humanism, tolerans och mångfald, samt tydligt arbetar aktivt för att befrämja alla människors lika värde oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt sexuell läggning.

Läs mer om Sweden Live här